Географія 11 клас Кобернік практикум

Географія 11 клас Кобернік практикум

Відповіді на практикум з курсу "Географічний простір землі» 11 клас. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Готові практичні та самостійні роботи з контурними картами. 2019 рік.
Географія 11 клас Стадник 2019 - Практичні роботи

Географія 11 клас Стадник 2019 - Практичні роботи

Зміст
  1. ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки
  2. ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)
  3. ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах
  4. ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 Встановлення за тематичними картами материків та України зв’язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами і густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв
  5. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7
  6. ПРАКТИЧНА РОБОТА 6 Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані; порівняння впливу холодної та теплої океанічних течій на клімат одного з материків
  7. ПРАКТИЧНА РОБОТА 7
  8. ПРАКТИЧНА РОБОТА 8 Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів доданої вартості «видобування алюмінієвої сировини — виробництво глинозему — виробництво первинного алюмінію — споживання алюмінію»
  9. ПРАКТИЧНА РОБОТА 9 Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту, густоти населення, урбанізації в Україні
  10. ПРАКТИЧНА РОБОТА 10 Аналіз секторальної структури економіки України
31892 Читати