Географія 11 клас Кобернік практикум відповіді


Відповіді на практикум з курсу "Географічний простір землі» 11 клас. Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р. Готові практичні та самостійні роботи з контурними картами. 2019 рік. Нова програма.
Тут також є ГДЗ на додаток до практикуму: Зошит для самостійних та контрольних робіт з географії.
Обкладинка Географія 11 клас Кобернік практикум
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16
Сторінка 17
Сторінка 18
Сторінка 19
Сторінка 20
Сторінка 21
Сторінка 22-23Зміст:
РОЗДІЛ І. ТОПОГРАФІЯ ТА КАРТОГРАФІЯ

Тема 1. Топографія
ПРАКТИЧНА РОБОТА 1. Визначення на топографічній карті географічних (з точністю до секунд) та прямокутних координат окремих точок, географічних та магнітних азимутів, абсолютних та відносних висот точок, падіння річки
ПРАКТИЧНА РОБОТА 2. Читання схем руху транспорту свого міста (обласного центру)
Тема 2. Картографія
ПРАКТИЧНА РОБОТА №3. Визначення за градусною сіткою географічних координат точок, азимутів, відстаней у градусах і кілометрах між точками на різних за просторовим охопленням картах

РОЗДІЛ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

Тема 3. Геологічне середовище людства
ПРАКТИЧНА РОБОТА №4. Встановлення за тематичними картами материків та України зв'язку між тектонічними структурами, рельєфом, мінеральними ресурсами та густотою населення, розташуванням видобувних, матеріало-, паливомістких виробництв
Тема 5. Гідросфера та системи Землі
ПРАКТИЧНА РОБОТА №5. Визначення середніх температур та амплітуди їхніх коливань за добу,
місяць, рік. Аналіз рози вітрів
ПРАКТИЧНА РОБОТА №6. Складання та аналіз схеми системи течій у Світовому океані.
Порівняння впливу холодної та теплої океанічних течії на клімат одного з материків

РОЗДІЛ III. ЗАГАЛЬНІ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ СВІТУ

Тема 2. Демографічні процеси в світосистемі
ПРАКТИЧНА РОБОТА №7. Обчислення показників народжуваності, смертності, природного та
механічного приросту населення країни за статистичними даними
Тема 3. Глобальна економіка
ПРАКТИЧНА РОБОТА №8. Позначення на контурній карті (знаками руху) глобальних ланцюгів
доданої вартості у виробництві алюмінію

РОЗДІЛ IV. СУСПІЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Тема 2. Населення України
ПРАКТИЧНА РОБОТА №9. Аналіз картограм народжуваності, смертності, природного приросту,
густоти населення, урбанізації в Україні
Тема 3. Економіка України в міжнародному поділі праці
ПРАКТИЧНА РОБОТА №10. Аналіз секторальної структури економіки України

Як читати гдз. Інструкція.
Інші ГДЗ для 11 класу
 • Англійська мова (Несвіт) 11 клас

  Англійська мова (Несвіт) 11 клас
 • Українська мова (Єрмоленко, Сичова) 11 клас

  Українська мова (Єрмоленко, Сичова) 11 клас
 • Математика 11 клас Мерзляк

  Математика 11 клас Мерзляк
 • Готові лабораторні та практичні роботи з біології Сало 11 клас

  Готові лабораторні та практичні роботи з біології Сало 11 клас
 • Фізика 11 клас Божинова 2019 Зошит

  Фізика 11 клас Божинова 2019 Зошит